Direct naar inhoud
SVMNIVO het examenbureau voor de vastgoedbranche!
Banner NVM.SOM Proefles Makelaardij

Te downloaden (incl. correctiemodellen)

Assistent Makelaar Wonen

In samenwerking met de brancheorganisaties NVM en Ecabo en verschillende opleidingsinstituten is het examen Assistent-Makelaar ontwikkeld.

Beroepscompetentieprofiel

Raadpleeg hier het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur (wonen).

Betalingsverklaring

SVMNIVO hanteert de regel dat facturen in principe enkel aan de kandidaat zelf worden gezonden. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, dan kan de kandidaat een verzoek doen tot een aangepaste factuur.

Betalingsvoorschriften

SVMNIVO hanteert de betalingsvoorschriften zoals omschreven in de bijlage. Bij iedere boeking dient de kandidaat te bevestigen dat hij zich aan deze voorschriften houdt.

Correctiemodellen

Raadpleeg de correctiemodellen van de schriftelijke examens Bouwkunde B en WOZ II.

Demotoetsen en proeftoetsen

Een demotoets van SVMNIVO is bedoeld om een indruk te krijgen van het toetssysteem. De demotoets kan afwijken van de toetsmatrijs en kan minder actueel zijn. Er zijn ook proeftoetsen tegen betaling beschikbaar. Proeftoetsen geven een exact beeld van de werkelijke toets.

Eind- en toetstermen

De SVMNIVO examens zijn gebaseerd op de eindtermen en toetsmatrijzen die door VastgoedCert zijn vastgesteld.

Hercertificering Actualiteiten

Voor hercertificering bent u verplicht, binnen de hercertificeringsperiode van 5 jaar per Kamer gedurende vier jaar elk jaar één onderdeel als cursus te volgen of als toets af te leggen.

Inzage foutief beantwoorde vragen

Raadpleeg de informatie over de mogelijkheid van het inzien van uw gemaakte examenwerk. Wilt u uw foutief beantwoorde vragen komen inzien? Vul dan het aanmeldingsformulier in.

Machtigingsformulier automatische incasso

Voor het indienen van bezwaar- / beroepschriften is griffierecht verschuldigd. Uw bezwaar- / beroepschrift wordt alleen in behandeling genomen wanneer wij uw bezwaar- / beroepschrift en het griffierecht daadwerkelijk hebben ontvangen binnen de gestelde termijn (zie vigerend examenreglement). U dient SVMNIVO te machtigen om het verschuldigde griffierecht automatisch te incasseren d.m.v. bijgaand machtigingsformulier.

Nivometing

De Nivometing is een traject voor speciale doelgroepen die willen instromen op basis van ervaring.

Praktijktoets

In opdracht van de Stichting VastgoedCert biedt SVMNIVO de Praktijktoetsen Wonen, BV en LV aan.

Reglementen en tarieven

SVMNIVO hanteert verschillende reglementen. Van iedere kandidaat wordt verwacht dat hij/zij op de hoogte is van de inhoud van deze reglementen.

Schriftelijke examens in-company

Informeer bij SVMNIVO naar de mogelijkheid om een examen in-company af te nemen. Voor het examineren van meerdere kandidaten tegelijk is dit een prima alternatief.

Wetswijzigingen

Per 15 oktober van elk jaar worden de Flextoetsen® aangepast als gevolg van nieuwe of gewijzigde wetgeving indien de inwerkingtreding of de intrekking van een wet is bepaald op 1 april van dat jaar of eerder.

Woningmarktconsultant

De tweejarige opleiding tot Woningmarktconsultant (WMC) van het opleidingsinstituut NVM-SOM B.V. wordt afgesloten met het schrijven van een scriptie en een mondelinge verdediging van deze scriptie.

SVMNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein 030 - 602 30 60