Direct naar inhoud
SVMNIVO het examenbureau voor de vastgoedbranche!
Banner NVM.SOM Proefles Makelaardij

Actualiteiten (Hercertificering)

Makelaar-taxateurs en taxateurs die 5 jaar in het register van VastgoedCert zijn opgenomen en aan alle eisen hebben voldaan komen in aanmerking voor hercertificering. Ook gedurende de looptijd van het nieuwe certificaat moet de certificaathouder zijn of haar vakkennis bijhouden.

Kerninformatie

Omschrijving

Wonen/MKB

BV

WOZ/LV

Duur in min.

90

60

mondeling

MC vragen

30

20

Cesuur*

18

12

Hulpmiddelen**

Syllabus VastgoedCert
Wettenbundel
Niet-programmeerbare
rekenmachine

Syllabus VastgoedCert
Wettenbundel
Niet-programmeerbare
rekenmachine

Syllabus VastgoedCert
Wettenbundel
Niet-programmeerbare
rekenmachine

Prijs

zie tarievenlijst

zie tarievenlijst

zie tarievenlijst

** Elk jaar brengt VastgoedCert een nieuwe syllabus uit. De actualiteitentoets is altijd op de syllabus van het betreffende jaar gebaseerd.

Toets of cursus?

VastgoedCert heeft twee wegen geopend waarmee gecertificeerden hun vakbekwaamheid kunnen blijven aantonen. De ene weg bestaat uit het volgen van cursussen over door VastgoedCert bepaalde onderwerpen. Elke cursus duurt ten minste 4 dagdelen. Per certificatieperiode van 5 jaar moet er ten minste gedurende 4 jaar een cursus worden gevolgd (dus 16 dagdelen in 5 jaar). Vanaf 2008 geeft VastgoedCert jaarlijks een syllabus uit waarin de vastgestelde onderwerpen zijn beschreven. De andere weg bestaat uit het afleggen van toetsen. Per 5 jaar moeten over dezelfde door VastgoedCert bepaalde onderwerpen 4 toetsen worden afgelegd, waarmee aan de hercertificeringseis is voldaan. Per jaar kan de gecertificeerde steeds kiezen uit een cursus of een toets. Dus wie dit jaar een toets aflegt, houdt de optie open om volgend jaar een cursus te volgen en omgekeerd.

Een toets biedt veel voordelen!

SVMNIVO - Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein 030 - 602 30 60