Direct naar inhoud
SVMNIVO het examenbureau voor de vastgoedbranche!
Proefles Makelaardij Banner NVM.SOM

Overige informatie Makelaar-taxateur o.z. Wonen

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen

Per 1 januari 2014 is het nieuwe vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen in werking getreden. Met de introductie van dit nieuwe vakbekwaamheidsexamen gaat een geheel nieuwe manier van examinering van start. Kandidaten die vanaf 2014 afstuderen, zullen ook getoetst zijn op het gebied van vaardigheden/competenties die van een makelaar verwacht worden.

Kandidaten die op 1 januari 2014 nog niet het SVMNIVO diploma Basistheorie plus het SVMNIVO diploma Aanvullende theorie Wonen bezitten, dienen het vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen te behalen. Dat betekent dat iedereen die vanaf 1 januari 2014 zich wil laten inschrijven in het KRMT-register of zich wil inschrijven voor de SVMNIVO Praktijktoets Wonen in het bezit dient te zijn van zowel het SVMNIVO diploma Basistheorie als het SVMNIVO diploma Aanvullend Wonen of zowel het SVMNIVO diploma Basistheorie als het SVMNIVO diploma Aanvullende theorie Wonen behaald voor 1 januari 2014. Na de zomer zal er nadere informatie over dit examen op de website van SVMNIVO staan.

Geldigheidsduur certificaten

Het certificaat Makelaardijleer Wonen is drie jaar geldig.
Het certificaat Vakbekwaamheid Wonen is drie jaar geldig.

Het diploma Aanvullend Wonen Makelaar-taxateur o.z. is onbeperkt geldig.

Toegestaan en niet toegestaan

De kandidaat dient voor een examen een aantal dingen verplicht bij zich te hebben.

Uitslagen

Flextoetsen
Het examen voor Makelaardijleer Wonen is een flextoets. Direct na afloop van de flextoets ontvangt de kandidaat de uitslag van het examen van de medewerker van de toetslocatie. Als de kandidaat is geslaagd, wordt de betreffende certificaatvermelding in het account van de kandidaat toegevoegd. De kandidaat kan één dag na het afgelegde examen de uitslag controleren via zijn account.

Examens oefenen

Demotoetsen
Om een indruk te krijgen hoe een examen in elkaar zit kunt u gebruik maken van één van de demotoetsen die wij beschikbaar stellen. Deze demotoetsen geven u een indruk hoe een examen werkt. De inhoud kan afwijken van de huidige toetstermen en de huidige toetsmatrijs! De demotoetsen zijn gratis en te vinden onder het kopje 'te downloaden'.

Proeftoetsen
Om de inhoud van een bepaald examen te willen toetsen kunt u gebruik maken van de proeftoetsen die wij ter beschikking stellen. Tegen betaling kunt u proeftoetsen ontvangen met daarin vragen van hetzelfde niveau als de te maken flextoets. Onder het kopje 'te bestellen' vindt u verdere informatie over hoe u in het bezit kunt komen van deze examens.

Reglementen

Beroepscompetentieprofiel

Het beroepscompetentieprofiel (bcp) Makelaar-taxateur beschrijft de werkzaamheden en compenties die nodig zijn om dit beroep uit te oefenen.

Examenreglement

Het examenreglement is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen van de Stichting VastgoedCert. SVMNIVO is verplicht zich te houden aan dit reglement.

Eindtermen

De examens bestaan uit eind- en toetstermen.
Eindtermen zijn als zodanig omschreven persoonlijke kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en/of beroepshoudingen, waarover met het oog op het maatschappelijk en beroepsmatig functioneren dient te worden beschikt.
Toetstermen zijn geoperationaliseerde eindtermen.

SVMNIVO - Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein 030 - 602 30 60