Direct naar inhoud
SVMNIVO het examenbureau voor de vastgoedbranche!
Proefles Makelaardij Banner NVM.SOM

Assistent-Register-Makelaar/Taxateur Wonen (A-RMT) - oud

In samenwerking met de brancheorganisatie NVM en verschillende opleidingsinstituten (waaronder de Academie voor Vastgoed, KPE en IPD) is het examen Assistent-Makelaar ontwikkeld. Personen die het SVMNIVO-diploma Assistent-Makelaar bezitten kunnen zich registreren in het openbare SVMNIVO-register Assistent-Makelaar/Taxateur en mogen vervolgens de titel A-RMT gebruiken.

Algemene informatie

Om het diploma Assistent Makelaar te behalen, moet u drie examens (twee theorie-examens en één praktijkexamen) met succes afleggen.

Kerninformatie theorie-examens

Omschrijving

Rechten Capita Selecta
Duur in min. 120 120
MC-vragen

40

40
JA1: 20 Bouwkunde: 10
JA2: 20 Vastgoedeconomie: 5
Spec Wonen: 25
Cesuur* 26 26
Hulpmiddelen* nr. 1 nr. 3
Vorm** Flextoets Flextoets
Examengeld Zie tarievenlijst Zie tarievenlijst

Het is ook mogelijk om het examen Rechten in twee delen te maken. Ieder deel (JA1 en JA2) duurt 60 minuten en bevat 20 vragen (cesuur 13). Ieder deel moet voldoende zijn voor het certificaat Rechten.

Rechten

Het examen Rechten is gebaseerd op de twee examens Juridische Aspecten 1 en Juridische Aspecten 2 van het basisdiploma Makelaar. Ongeveer 20% uit deze examens is verwerkt in dit examen Rechten.
50% van het examen Assistent-Makelaar Rechten is gebaseerd op de stof van het examen Juridische Aspecten 1 en 50% komt uit het examen Juridische Aspecten 2.

Capita Selecta

Het examen Capita Selecta is gebaseerd op drie examens: Bouwkunde A en Vastgoedeconomie van het basisdiploma Makelaar en het examen aanvullende theorie Wonen.
Ongeveer 20% uit deze examens is verwerkt in dit examen Assistent-Makelaar Capita Selecta.

Kerninformatie Praktijkexamen

De praktijktoets voor de Assistent-Makelaar houdt in dat een kandidaat opdrachten moet maken en er vervolgens een mondeling gedeelte plaatsvindt waarbij de kandidaat wordt getoetst op basis van het ingeleverde werk.

Slagingspercentages Assistent-Makelaar Wonen

In onderstaande tabel staan de slagingspercentages van de toetsen vermeld.

Vak

2012

2013

2014

2015

2016

2017

eerste half jaar 2018

Capita Selecta

50%

47%

43%

56%

59%

54%

59%

Rechten

41%

40%

54%

55%

59%

64%

62%

Rechten 1

-

53%

59%

47%

46%

43%

41%

Rechten 2

-

59%

58%

57%

57%

68%

68%

Praktijktoets Assistent

Makelaar Wonen (mondeling)

-

-

-

-

-

94%

99%

Praktijktoets Assistent

Makelaar Wonen (opdrachten)

-

-

-

-

-

81%

84%

Overige informatie

Om toegelaten te kunnen worden in het ARMT-register gelden verschillende regels/voorwaarden. Eén van de voorwaarden kan zijn het hebben van werkervaring.

Daarnaast kan ook met bepaalde werkervaring een andere Praktijktoets Assistent-Makelaar worden afgelegd dan de standaard praktijktoets.

Download hieronder de regels m.b.t het aantonen van werkervaring.

Klik hieronder voor overige informatie over Assistent-Makelaar Wonen en het ARMT-register.

Examinatoren voeren in de examenapplicatie Robbie de normantwoorden in.

SVMNIVO - Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein 030 - 602 30 60