Direct naar inhoud
SVMNIVO het examenbureau voor de vastgoedbranche!

Recognised European Valuer (REV)

De internationaal erkende en beschermde titel Recognised European Valuer (REV) wordt toegekend aan taxateurs commercieel en/of agrarisch vastgoed die voldoen aan de voorwaarden die door The European Group of Valuers' Associations (TEGoVA) gesteld zijn. Taxateurs met een REV-titel voldoen aan de European Valuation Standards (EVS) waardoor hun taxaties binnen heel Europa gelden.

Voor wie?

Voordat een taxateur deel mag nemen aan het assessment tot het verkrijgen van de REV-titel moet de taxateur voldoen aan een aantal minimumvereisten. Door de Stichting TEGoVA zijn 3 instroomroutes vastgesteld waarbij opleidingseisen en praktijkeisen gesteld worden. Deze instroomroutes zijn te vinden in het bijgevoegde normdocument.

Meer informatie hierover vindt u op de site van uw branche- of beroepsorganisatie.

Procedure

Wilt u de REV-titel behalen, dan dient u hiervoor een aantal stappen te doorlopen.

Stap 1
U dient u aan te melden bij uw branche- of beroepsorganisatie. Deze organisatie controleert of u voldoet aan de minimumvereisten die TEGoVA stelt.
Bij uw aanmelding dient u tevens de volgende stukken aan te leveren:

  • Een recent en ondertekend cv met een uitgebreide beschrijving van de huidige beroepswerkzaamheden en een beknoptere beschrijving van eerdere beroepswerkzaamheden en ervaring.

  • Een beschrijving van 20 door u opgestelde taxatierapporten van commercieel vastgoed en/of agrarisch vastgoed, opgesteld in de twee jaar voorafgaand aan deze aanvraag.

  • Twee volledige taxatiedossiers (inclusief alle bijlagen, correspondentie, opdrachtbescheiden en referenties).

U vult hierbij onderstaand formulier (omschrijving taxatierapporten) in. Voldoet u aan de minimumvereisten dan volgt stap 2.
Het kan zijn dat uw branche- of beroepsorganisatie u verzoekt om een aanvullende, voorbereidende opleiding te volgen. Meer informatie hierover vindt u op onderstaande link.

Stap 2
Na het voldoen aan de minimumvereisten voor het assessment worden door minimaal twee assessoren de omschrijving van de 20 taxatierapporten en de twee volledige taxatiedossiers beoordeeld.
Voldoen de taxatiedossiers (grotendeels) aan de EVS, dan wordt u uitgenodigd voor het criteriumgericht interview.

Stap 3
U voert een professioneel gesprek over de twee taxatiedossiers met de assessoren. Dit interview duurt 60 minuten.
Als u zowel de taxatiebeoordeling als het interview met een voldoende afgesloten hebt, komt u in aanmerking voor de REV-titel.

Inschrijving assessment onderdeel 2 en 3 (ook bij herkansing)

Na goedkeuring door uw brancheorganisatie (stap1) kunt zich bij ons inschrijven voor de beoordeling van uw taxatiedossiers (stap 2). Via onderstaande link kunt u zien welke stappen u dient te ondernemen bij deze inschrijving. Bij deze inschrijving dient u ook aan te geven op welke dag u graag uw eindgesprek (stap 3) zou willen voeren. U kunt zich tot 7 weken voorafgaand aan dit eindgesprek inschrijven.

Overzicht beschikbare data eindgesprek REV

Tijd

Deadline inschrijving

Deadline
inleveren stukken

7 september 2018

9:00 - 16:20 uur

12 juli 2018

27 juli 2018

2 november 2018

9:00 - 16:20 uur

14 september 2018

21 september 2018

Titelverlening

Als u met goed gevolg het assessment hebt afgesloten, wordt u door uw branche- of beroepsorganisatie bij TEGoVA voorgedragen voor de REV-titel.
De REV-titel wordt 2 keer per jaar geldig verklaard: in juni (indien u het assessment voor 1 april hebt gehaald) en in december (indien u het assessment voor 1 oktober hebt gehaald).

Dit REV-certificaat is 5 jaar geldig en expireert op de einddatum die op bij de certificaatvermelding vermeld staat. Aansluitend kan de REV-titel met een periode van 5 jaar verlengd worden. Overige informatie hierover kunt u vinden op de site van uw branche- of beroepsorganisatie.

SVMNIVO - Fultonbaan 80, 3439 NE Nieuwegein 030 - 602 30 60